top of page

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op alle content op deze website, inclusief alle website pagina's en blog posts. Voor meer vragen neem contact met ons op.

De informatie verstrekt op deze website/blog dient uitsluitend ter algemene informatieve doeleinden en vormt geen juridisch, medisch, financieel, professioneel of ander advies. De auteur en de uitgever van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor acties ondernomen op basis van de informatie in deze blog. Wij raden lezers aan om professioneel advies in te winnen voordat zij stappen ondernemen op basis van de inhoud van deze website.

De informatie op deze website kan veranderen en wellicht niet volledig, accuraat of up-to-date zijn. Hoewel de auteur en de uitgever streven naar correcte en actuele informatie, kan deze website onvolkomenheden of fouten bevatten. De auteur en de uitgever kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Deze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen. De auteur en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites of bronnen. Het opnemen van een link naar een externe website betekent niet dat de auteur of de uitgever de inhoud of het beleid van die website goedkeuren.

De meningen en standpunten geuit op deze website zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening of het beleid van de uitgever. Elke beslissing of actie ondernomen door lezers op basis van de informatie in deze blog is hun eigen verantwoordelijkheid.

De auteur en de uitgever van deze website behouden zich het recht voor om de inhoud en het beleid van deze blog op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de lezers om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen.

Door deze website te bezoeken, gaat de lezer akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze disclaimer. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via het menu "contact".

Browbiz

bottom of page